Jak wyglądają studia z pedagogiki przedszkolnej?

Osoba chcąca rozpocząć swoją karierę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego musi charakteryzować się cechami osobowości, które pomogą mu w łatwym nawiązywaniu kontaktów z podopiecznymi. Do tych cech należy empatia, cierpliwość, wyrozumiałość i sympatia do dzieci. Jednak to nie wszystko, potrzebne jest również odpowiednie wykształcenie. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak wyglądają studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Jak wygląda kierunek pedagogiką przedszkolna i wczesnoszkolna?   

W trakcie nauki na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studenci zdobywają umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wiele uczelni daje możliwość wyboru specjalności i ścieżki kształcenia takich jak np. diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli, rozszerzona edukacja artystyczna czy pedagogika dziecka od lat trzech. Podczas brania udziału w rekrutacji na ten kierunek brane pod uwagę są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz jeszcze jednego przedmiotu z listy przygotowanej przez uczelnię. Możliwe jest studiowanie w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online (zdalnie).             

Perspektywy pracy po studiach

Absolwent kierunku studiów pedagogicznych może ubiegać się nie tylko o pracę w przedszkolu lub szkole podstawowej. Podczas zajęć student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu psychologii, co otwiera drzwi do pracy w ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych, sądach czy placówkach medycznych. Umiejętności nabyte w trakcie studiów są również bardzo pożądane na stanowiskach zajmujących się zasobami ludzkimi. Jak wyraźnie widać studia pedagogiczne dają wiele możliwości wyboru kariery zawodowej.