Studia licencjackie

zajęcia na studiach licencjackich

Jesteś po maturze i masz dylemat pomiędzy studiami licencjackimi a pracą zarobkową?
A może pracujesz już kilka lat w zawodzie i czujesz, że nadszedł czas, aby poszerzyć swoje kwalifikacje? Jeśli studia licencjackie budzą Twoje zainteresowanie, ale martwisz się, że nie zdołasz ich pogodzić z pracą albo obowiązkami rodzinnymi – zapoznaj się z naszą ofertą.

Z nami nie musisz rezygnować z pracy zarobkowej, życia towarzyskiego czy hobby, aby podjąć i z powodzeniem ukończyć wymarzone studia I stopnia. Nie musisz też od września szukać wolnych mieszkań w stolicy, aby studiować na renomowanych warszawskich uczelniach. Oferujemy Ci bardziej dogodne, a przede wszystkim proste rozwiązanie: wybierasz z wielu interesujących kierunków kształcenia te, które przemawiają do Ciebie najbardziej i ruszasz w drogę po dyplom!

 

Studia pedagogiczne licencjackie

Studia pedagogiczne licencjackie mogą kojarzyć się wyłącznie z pracą w szkole.
Tymczasem pedagogika jest bardzo obszerną dziedziną, w której masz do wyboru
różne specjalności. Dotyczy to również studiów pedagogicznych magisterskich. Wybór studiów licencjackich wiąże się już z decyzją dotyczącą określonej specjalności. Kiedy wybierzesz np. pedagogikę o specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, wśród Twoich potencjalnych miejsc pracy znajdą się nie tylko szkoły. Jeśli wolisz pomagać w planowaniu ścieżki kariery osobom dorosłym – Twoje zainteresowanie wzbudzą raczej akademickie biura karier, urzędy pracy, organizacje pozarządowe. A jeśli czujesz, że bliżej Ci do wspierania zasobów ludzkich w miejscach pracy – być może dołączysz do działu HR jako doradca personalny. To zaledwie dwa przykłady, gdyż studia pedagogiczne dają też wiele innych możliwości. Specjalizacje pedagogiczne łączy na pewno pomaganie innym – przede wszystkim w rozwoju osobistym,
zawodowym oraz edukacji.

 

Elastyczny program studiów pedagogicznych

Dzięki doskonale rozwiniętym technikom kształcenia na odległość oferujemy Ci studia pedagogiczne. Możesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców, dzielić się doświadczeniami z grupą i brać aktywny udział w ćwiczeniach. A wszystko to z ulubionego miejsca w swoim domu czy pobliskiej kawiarni. Zapomnij o męczących dojazdach, zakorkowanych ulicach w godzinach szczytu czy frustracji z powodu braku wolnego miejsca parkingowego. Przygotuj kubek z ulubionym napojem, notatnik, coś do pisania i otwórz się na edukację. Na naszych studiach wszystkie materiały, nagrania z zajęć i pomoce dydaktyczne są stale dostępne na platformie e-learningowej. Studiując z nami docenisz również możliwość zmiany warunków uczestnictwa w zajęciach, jeżeli z niespodziewanych przyczyn prywatnych przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie okaże się niemożliwe. Elastycznie podchodzimy również do kwestii finansów, oferując studentom rozłożenie czesnego na dowolne raty. Studia jeszcze nigdy nie były tak przyjemne!

 


WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

PEDAGOGIKA I STOPNIA semestr od 1990 zł
Specjalności do wyboru:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Resocjalizacja z socjoterapią

 

ADMINISTRACJA I STOPNIA semestr od 1990 zł
Specjalności do wyboru:

 • Administracja skarbowa
 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

 

PRACA SOCJALNA I STOPNIA semestr od 1990 zł
Specjalności do wyboru:

 • Asystent rodziny
 • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej

 


AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU
STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

ADMINISTRACJA I STOPNIA semestr od 1990 zł
SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja celno-skarbowa

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPNIA semestr od 1990 zł
SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • Zarządzanie obronnością państwa
 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

 

POLITOLOGIA I STOPNIA semestr od 1990 zł
SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
 • Dziennikarstwo

 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA semestr od 1990 zł
SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • Zarządzanie w biznesie i w administracji
 • Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

 

PEDAGOGIKA I STOPNIA semestr od 1990 zł
SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna