Studia podyplomowe

zajęcia na studiach podyplomowych

Decydując się na studia podyplomowe wybierasz wiedzę z konkretnego obszaru w pigułce – bez zbędnych informacji czy samych teorii. Wąski zakres specjalizacji oferowanych studiów przygotuje Cię do roli specjalisty w danej dziedzinie. Dzięki temu wyróżnisz się na tle konkurencji, mającej bardziej ogólne wykształcenie w ramach konkretnego kierunku. To doskonały sposób na uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów I i II stopnia dla wszystkich, którzy mimo zdobytego wykształcenia, rozpoczętej kariery zawodowej czy życia rodzinnego – chcą rozwijać się dalej.

Wiemy, jak trudno jest łączyć życie prywatne i pracę z dalszym kształceniem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy siedziba uczelni znajduje się daleko od miejsca zamieszkania. Dlatego też oferujemy Ci studia podyplomowe, pozwalające na elastyczne dopasowanie procesu kształcenia do innych obowiązków, bez konieczności codziennych dojazdów na uczelnię. Sprawdź naszą ofertę!

 

Dla kogo są studia pedagogiczne podyplomowe?

Studia pedagogiczne podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim, magisterskim albo inżynierskim). Wymagany stopień wykształcenia wyższego zależy od kierunku. To kwestia formalna, jednak równie ważna jest sytuacja, w jakiej się znajdujesz. Może Twoje zainteresowania zmieniły się jakiś czas temu? Większość maturzystów nie wie, co chce robić w życiu i nie zawsze od razu trafnie wybiera kierunek kształcenia. A może jesteś absolwentem studiów pedagogicznych magisterskich i chcesz poszerzyć kwalifikacje w interesującym Cię obszarze? A może zastanawiasz się nad zmianą pracy? Oprócz zdobycia nowych kwalifikacji, dzięki studiom pedagogicznym podyplomowym, zdobędziesz również nowy zawód! Zyskasz na tym zarówno w kontekście idei uczenia się przez całe życie (life long learning), jak i zwiększenia swoich możliwości na zmieniającym się rynku pracy.

 

Kształcenie indywidualne na studiach podyplomowych

Chcesz maksymalnie wykorzystać etap w swoim życiu, który przeznaczasz na naukę? A może interesuje Cię kilka kierunków i nie chcesz zamykać się na jedną, konkretną dziedzinę? Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie kształcenie indywidualne w formie e-learningu, oferowane na studiach podyplomowych. Dopasuj swobodnie ofertę studiów do swoich możliwości, wybierz interesujące Cię kierunki i realizuj je równolegle. Podejmując dwa kierunki równocześnie – na drugi otrzymujesz aż 50% zniżki! Studiuj bez wychodzenia z domu i, zgodnie z metodą just-in-time learning, zdobywaj wiedzę w odpowiednim dla siebie miejscu i odpowiednim czasie. Tym bardziej że nie musisz już stać w długich kolejkach do punktu ksero, aby powielić materiały na zajęcia.

 


 

Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku  Ilość
semestrów
Czesne za semestr
1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 100 zł
2. Biologia w szkole 3 1 100 zł
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 3 1 100 zł
4. Biznes i zarządzanie 3 1 100 zł
5. Chemia w szkole 3 1 100 zł
6. Doradztwo zawodowe i coaching kariery 3 1 100 zł
7. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski 3 1 100 zł
8. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki 3 1 100 zł
9. Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym 3 1 100 zł
10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1 200 zł
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1 200 zł
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 200 zł
13. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 200 zł
14. Edukacja włączająca 3 1 200 zł
15. Etyka w szkole 3 1 100 zł
16. Filozofia w szkole 3 1 100 zł
17. Fizyka w szkole 3 1 100 zł
18. Geografia w szkole 3 1 100 zł
19. Historia i teraźniejszość 3 1 100 zł
20. Historia w szkole 3 1 100 zł
21. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 100 zł
22. Język polski w szkole 3 1 100 zł
23. Logistyka w szkole 3 1 100 zł
24. Logopedia 3 1 300 zł
25. Logopedia kliniczna 4 1 300 zł
26. Matematyka w szkole 3 1 100 zł
27. Muzyka w szkole 3 1 100 zł
28. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1 100 zł
29. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1 200 zł
30. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1 200 zł
31. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1 300 zł
32. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1 100 zł
33. Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200 zł
34. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1 100 zł
35. Przygotowanie pedagogiczne 3 1 100 zł
36. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych 3 1 100 zł
37. Przyroda w szkole 3 1 100 zł
38. Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 1 100 zł
39. Socjoterapia 3 1 100 zł
40. Technika w szkole 3 1 100 zł
41. Terapia rodzin 3 1 100 zł
42. Trener umiejętności społecznych 2 1 250 zł
43. Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski 3 1 100 zł
44. Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki 3 1 100 zł
45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200 zł
46. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300 zł
47. Wiedza o społeczeństwie 3 1 100 zł
48. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 100 zł
49. Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 100 zł
50. Zarządzanie w oświacie 2 1 250 zł
51. Integracja sensoryczna 3 1 500 zł
52. Profilaktyka i terapia uzależnień 3 1 200 zł
53. Trener w oświacie 2 1 250 zł

 Kierunki administracyjne

51. Administracja publiczna 2 1 250 zł

 Kierunki pozostałe

52. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1 250 zł
53. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 1 250 zł
54. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 250 zł
55. Logistyka 2 1 250 zł
56. Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 1 250 zł
57. Rolnictwo 2 1 250 zł
58. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1 250 zł
59. Zarządzanie w biznesie 2 1 250 zł
60. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 250 zł
61. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1 250 zł
62. Ochrona środowiska 2 1 250 zł