Studia podyplomowe

zajęcia na studiach podyplomowych

Decydując się na studia podyplomowe wybierasz konkretną wiedzę w pigułce - bez zbędnych informacji, marnowania czasu czy pustych teorii. Wąski zakres specjalizacji oferowanych studiów umożliwia Ci zostanie ekspertem w danej dziedzinie i wyróżnienie się na tle konkurencji, posiadającej tylko ogólne wykształcenie w danym kierunku. To doskonały sposób na uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów I i II stopnia dla wszystkich, którzy mimo zdobytego wykształcenia, rozpoczętej kariery zawodowej czy życia rodzinnego chcą rozwijać się dalej.

Wiemy, jak trudno jest łączyć życie prywatne i pracę z dalszym kształceniem szczególnie, jeżeli siedziba uczelni znajduje się daleko od miejsca zamieszkania. Dlatego też naszym Klientom oferujemy studia podyplomowe na odległość, pozwalające na elastyczne dopasowanie procesu kształcenia do codziennych obowiązków bez konieczności codziennych dojazdów na uczelnie.

 

Kształcenie indywidualne

Chcesz maksymalnie wykorzystać etap w swoim życiu, który przeznaczasz na naukę? A może interesuje Cię kilka kierunków i nie chcesz zamykać się na jedną, konkretną dziedzinę? Najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku będzie kształcenie indywidualne w formie e-learningu, oferowane przez studia podyplomowe. Swobodnie dopasuj ofertę studiów do swoich możliwości, wybierz interesujące Cię kierunki i realizuj je równolegle. Podejmując dwa kierunki równocześnie na drugi otrzymujesz aż 50% zniżki!


 

Kierunki pedagogiczne

Nazwa kierunku  Ilość
semestrów
Czesne za semestr
1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 000 zł
2. Biologia w szkole 3 1 100 zł
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 3 1 000 zł
4. Biznes i zarządzanie 3 1 100 zł
5. Chemia w szkole 3 1 100 zł
6. Doradztwo zawodowe 3 1 000 zł
7. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski 3 1 000 zł
8. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki 3 1 000 zł
9. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł
10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1 200 zł
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1 200 zł
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 200 zł
13. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 200 zł
14. Edukacja włączająca 3 1 200 zł
15. Etyka w szkole 3 1 100 zł
16. Filozofia w szkole 3 1 100 zł
17. Fizyka w szkole 3 1 100 zł
18. Geografia w szkole 3 1 100 zł
19. Historia i teraźniejszość 3 1 100 zł
20. Historia w szkole 3 1 100 zł
21. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 100 zł
22. Język polski w szkole 3 1 100 zł
23. Logistyka w szkole* 3 1 000 zł
24. Logopedia 3 1 300 zł
25. Logopedia kliniczna 4 1 300 zł
26. Matematyka w szkole 3 1 100 zł
27. Muzyka w szkole 3 1 100 zł
28. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1 100 zł
29. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1 200 zł
30. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1 200 zł
31. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1 300 zł
32. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1 000 zł
33. Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200 zł
34. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1 100 zł
35. Przygotowanie pedagogiczne 3 1 000 zł
36. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych 3 1 000 zł
37. Przyroda w szkole 3 1 100 zł
38. Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 1 000 zł
39. Socjoterapia 3 1 000 zł
40. Technika w szkole 3 1 100 zł
41. Terapia rodzin* 3 1 000 zł
42. Trener umiejętności społecznych 2 1 200 zł
43. Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski 3 1 000 zł
44. Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki 3 1 000 zł
45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200 zł
46. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300 zł
47. Wiedza o społeczeństwie 3 1 100 zł
48. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 100 zł
49. Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 100 zł
50. Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł

 Kierunki administracyjne

51. Administracja publiczna 2 1 200 zł

 Kierunki pozostałe

52. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1 200 zł
53. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 1 200 zł
54. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł
55. Logistyka 2 1 200 zł
56. Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 1 200 zł
57. Organizacja pomocy społecznej 2 1 200 zł
58. Rolnictwo 2 1 200 zł
59. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1 200 zł
60. Zarządzanie w biznesie 2 1 200 zł
61. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
62. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1 200 zł