Pliki do pobrania

Dokumenty niezbędne do rekrutacji.

 

 

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Przy aplikowaniu na studia licencjackie do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię świadectwa maturalnego.

W przypadku wyboru studiów dwuletnich magisterskich uzupełniających należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

ANS Kwestionariusz,

ANS ślubowanie,

Podanie przyjęcie na wyższy rok studiów


Instytut Studiów Podyplomowych

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kwestionariusz ISP

Informator 2023/2024


Szkoła Główna Krajowa

Przy aplikowaniu na studia licencjackie do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię świadectwa maturalnego.

W przypadku wyboru studiów dwuletnich magisterskich uzupełniających należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kwestionariusz SGK

Ślubowanie SGK


Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kopię świadectwa maturalnego.

WSNP Kwestionariusz,

WSNP ślubowanie,

Wniosek o przyjecie na wyższy semestr studiów