Pedagogika specjalna

Interesuje Cię praca na stanowisku nauczyciela wspomagającego? Chcesz wspierać uczniów z różnego typu trudnościami i ograniczeniami oraz tworzyć indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne? Pedagogika specjalna – studia podyplomowe to odpowiedź na wzrastające z roku na rok zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny. Jeśli chcesz zostać jednym z nich – studiuj z nami! Jako filia uczelni wyższych w Miliczu, współpracujemy z renomowanymi uczelniami w stolicy i umożliwiamy kształcenie wspomagane technikami na odległość. Chcemy, aby każdy mógł studiować na miejscu i aby mógł bez problemu łączyć naukę z innymi obowiązkami. Przekonaj się, że z nami jest to możliwe!

 

UWAGA!

W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r. standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku Pedagogika specjalna od 7 semestru – na podstawie indywidualnego toku kształcenia, z uzupełnienia różnic programowych.

Zapraszamy nauczycieli do zdobycia kwalifikacji pedagoga specjalnego.

 

Czesne za I i II semestr studiów wynosi 2100 zł, a kolejne semestry – 2300 zł.

 

Pedagogika specjalna – studia podyplomowe 

Wymogiem formalnym do podjęcia nauki na kierunku pedagogika specjalna – studia podyplomowe jest wykształcenie wyższe magisterskie. Co prawda nie musi nim być wykształcenie pedagogiczne, jednak bardzo często studia te wybierają osoby, które ukończyły pedagogikę. Być może jesteś absolwentem pedagogiki wczesnoszkolnej
i zastanawiasz się nad zdobyciem kwalifikacji pedagoga specjalnego. Studia te sprawią satysfakcję osobom, które chcą mieć realny wpływ na edukację i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). To studia dla osób, które chcą pracować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, ponadto z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wymagają takich cech charakteru jak m.in.: dokładność, spostrzegawczość, zaangażowanie, wyrozumiałość czy dociekliwość.

Kiedy wybierzesz pedagogikę specjalną – studia podyplomowe, zyskasz znacznie więcej niż tylko poszerzenie kwalifikacji. Szybko przekonasz się, że zdalna forma studiów pozwala na bardziej efektywne zarządzanie własnym czasem. Oszczędzisz go sporo, a zarazem wzmocnisz swoją wewnętrzną motywację: tylko od Ciebie będzie zależeć, kiedy znajdziesz czas na naukę i jak go wykorzystasz.

 

Pedagogika specjalna – spektrum autyzmu

Studia na kierunku pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera będą dobrym wyborem, jeśli chcesz pogłębić wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD (spektrum zaburzeń autystycznych). Ten kierunek wybierają najczęściej nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi – jednak nie jest to reguła. Studia te przygotują Cię przede wszystkim do pracy w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dzieci autystycznych. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla dalszego rozwoju dziecka, gdyż pozwala szybciej wdrożyć odpowiednie metody wsparcia: opiekuńczego, wychowawczego i profilaktycznego. Dzięki temu można złagodzić objawy zaburzeń i zwiększyć szanse dziecka na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Na tym kierunku rozwiniesz także swoje umiejętności w zakresie udzielania wsparcia rodzinom dzieci i młodzieży ze spektrum ASD.

 

Studiuj z nami pedagogikę specjalną – spektrum autyzmu 

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD. Ważna jest w niej przede wszystkim cierpliwość, a także umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z podopiecznymi. To kierunek studiów m.in. dla osób, które nie są nastawione na natychmiastowe efekty swojej pracy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że możesz mieć wiele obowiązków i zbyt mało czasu. Zwłaszcza na dojazdy do innej miejscowości. Dlatego zapraszamy Cię do studiowania pod patronatem renomowanych uczelni. Jeszcze nigdy nie były one tak blisko! Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem – skontaktuj się z nami, a udzielimy szczegółowych informacji.