Pedagogika specjalna

Interesuje Cię praca na stanowisku nauczyciela wspomagającego? Chcesz wspierać uczniów z różnego typu trudnościami i ograniczeniami oraz tworzyć indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne? Pedagogika specjalna – studia podyplomowe to odpowiedź na wzrastające z roku na rok zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny. Jeśli chcesz zostać jednym z nich – studiuj z nami! Jako filia uczelni wyższych w Miliczu, współpracujemy z renomowanymi uczelniami w stolicy i umożliwiamy kształcenie online. Chcemy, aby każdy mógł studiować na miejscu i aby mógł bez problemu łączyć naukę z innymi obowiązkami. Przekonaj się, że z nami jest to możliwe!

 

UWAGA!

W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r. standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku Pedagogika specjalna od 7 semestru – na podstawie indywidualnego toku kształcenia, z uzupełnienia różnic programowych.

Zapraszamy nauczycieli do zdobycia kwalifikacji pedagoga specjalnego.

 

Czesne za I i II semestr studiów wynosi 2100 zł, a kolejne semestry – 2300 zł.

 

Pedagogika specjalna – studia podyplomowe online w domowym zaciszu

Wymogiem formalnym do podjęcia nauki na kierunku pedagogika specjalna – studia podyplomowe online jest wykształcenie wyższe magisterskie. Co prawda nie musi nim być wykształcenie pedagogiczne, jednak bardzo często studia te wybierają osoby, które ukończyły pedagogikę. Być może jesteś absolwentem pedagogiki wczesnoszkolnej
– studiów online i zastanawiasz się nad zdobyciem kwalifikacji pedagoga specjalnego. Studia te sprawią satysfakcję osobom, które chcą mieć realny wpływ na edukację i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). To studia dla osób, które chcą pracować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, ponadto z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wymagają takich cech charakteru jak m.in.: dokładność, spostrzegawczość, zaangażowanie, wyrozumiałość czy dociekliwość.

Kiedy wybierzesz pedagogikę specjalną – studia podyplomowe online, zyskasz znacznie więcej niż tylko poszerzenie kwalifikacji. Szybko przekonasz się, że zdalna forma studiów pozwala na bardziej efektywne zarządzanie własnym czasem. Oszczędzisz go sporo, a zarazem wzmocnisz swoją wewnętrzną motywację: tylko od Ciebie będzie zależeć, kiedy znajdziesz czas na naukę online i jak go wykorzystasz.

 

Pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera

Studia na kierunku pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera będą dobrym wyborem, jeśli chcesz pogłębić wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD (spektrum zaburzeń autystycznych). Ten kierunek wybierają najczęściej nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi – jednak nie jest to reguła. Studia te przygotują Cię przede wszystkim do pracy w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dzieci autystycznych. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla dalszego rozwoju dziecka, gdyż pozwala szybciej wdrożyć odpowiednie metody wsparcia: opiekuńczego, wychowawczego i profilaktycznego. Dzięki temu można złagodzić objawy zaburzeń i zwiększyć szanse dziecka na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Na tym kierunku rozwiniesz także swoje umiejętności w zakresie udzielania wsparcia rodzinom dzieci i młodzieży ze spektrum ASD.

 

Studiuj z nami pedagogikę specjalną – autyzm i zespół Aspergera online

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera online zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD. Ważna jest w niej przede wszystkim cierpliwość, a także umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z podopiecznymi. To kierunek studiów m.in. dla osób, które nie są nastawione na natychmiastowe efekty swojej pracy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że możesz mieć wiele obowiązków i zbyt mało czasu. Zwłaszcza na dojazdy do innej miejscowości. Dlatego zapraszamy Cię do studiowania online pod patronatem renomowanych uczelni. Jeszcze nigdy nie były one tak blisko! Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem – skontaktuj się z nami, a udzielimy szczegółowych informacji.