NOWY KIERUNEK INTERGRACJA SENSORYCZNA

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensory

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensory Celem studiów jest zdobycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny, prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej oraz umożliwia otwarcie swojego gabinetu i prowadzenie zajęć jako niezależny terapeuta.

 

ikona koniczyny Oferta studiów

podyplomowych skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji z zakresu integracji sensorycznej. Absolwenci studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych.

 

ikona koniczyny Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 180 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

budzik ikona Czas trwania
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning).

 

Koszt 1500 zł za semestr

 

ikona wykrzyknikikona wykrzyknikikona wykrzyknikikona wykrzyknik Zapraszamy ikona wykrzyknikikona wykrzyknikikona wykrzyknikikona wykrzyknik

 

 

integracja sensoryczna