10% ZNIŻKI PEDAGOGIKA SPECJALNA - 10% zniżki na 7 semestr dla osób, które zapiszą się do 10.IX.2022 r

PEDAGOGIKA SPECJALNA
koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

 

Studia przygotowują:

  •  pedagogów specjalnych - nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego oraz (w zależności od wybranej
  •  nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
  •  nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności
  •  wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.


ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

zniżka