Jaką pracę można znaleźć, mając licencjat z pedagogiki?

Pedagogika od kilku lat jest bardzo często wybieranym kierunkiem studiów. Wiele osób wiąże przyszłość z tym kierunkiem, a studia związane z pedagogiką pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz otworzenie dalszych możliwości rozwoju. Studia na kierunku pedagogika są atrakcyjne zarówno dla osób, które dopiero co zdały maturę, jak i tych, które decydują się na rozpoczęcie studiów już w wieku dorosłym.

Gdzie można szukać pracy po uzyskaniu tytułu licencjata pedagogiki?

Po uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku pedagogika można wybierać spośród kilku ścieżek kariery. Część osób decyduje się na kontynuowanie swojej przygody ze studiami, zapisując się na studia magisterskie. Niektórzy zapisują się na różnego rodzaju kursy specjalizujące w danej dziedzinie pedagogiki, umożliwiające im pracę z dziećmi i nauczanie. Mowa tu przede wszystkim o pracy w różnego rodzaju placówkach przedszkolnych czy szkołach podstawowych.

Osoby, które ukończyły studia pedagogiczne licencjackie, mogą podjąć pracę w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, centrach pomocy rodzinie, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy ośrodkach interwencji kryzysowej. Osoby po pedagogice bardzo często decydują się również na pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, zespołem Aspergera czy autyzmem.

Czy warto decydować się na studia pedagogiczne?

Studia na kierunku pedagogika dają wiele możliwości rozwoju i pracy. Dzięki dużej różnorodnośc,i jeżeli chodzi o specjalizacje, każdy absolwent może wybrać ścieżkę, która najbardziej go pasjonuje. Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny pedagogiki stale wzrasta, a więc z pewnością można stwierdzić, że jest to kierunek przyszłościowy i niezwykle potrzebny.