Główne zadania pedagoga szkolnego

Każda placówka szkolna ma swojego pedagoga, jest on odpowiedzialny za oferowanie pomocy przede wszystkim uczniom, ale również, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Aby móc zostać pedagogiem szkolnym należy ukończyć studia pedagogiczne lub psychologiczne wraz ze studiami podyplomowymi z pedagogiki. Jak więc widać, aby pełnić taką rolę potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, niezbędne są również cechy takie jak empatia i wnikliwość, aby móc docierać do podopiecznych. Przyjrzyjmy się bliżej roli i obowiązkom pedagoga szkolnego.

Rola i obowiązki pedagoga w szkole

Zadaniem priorytetowym pedagoga jest udzielanie potrzebnej pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Dbają o to, by zapewnić każdemu dziecku warunki do właściwego rozwoju. W tym celu pedagog szkolny dokonuje okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, dzięki temu jest on zaznajomiony z sytuacją uczniów i może podjąć potrzebne działania mające na celu pomóc w likwidowaniu niepowodzeń w szkole oraz zaburzeń rozwojowych. Kolejnym jego zadaniem jest profilaktyka wychowawcza - są to działa takie jak organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień czy agresji. Następnym obowiązkiem pedagoga jest sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami - w jej zakres wchodzi pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, rozpoznawanie przyczyny kłopotów z nauką oraz w razie potrzeby kierowanie dzieci na badanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog współpracuje zarówno z nauczycielami, jak i z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, aby udzielać pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Z kolei w kontaktach ze starszymi uczniami pedagog zajmuje się poradnictwem zawodowym. Jak więc widać praca pedagoga to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale również dające wiele satysfakcji i zadowolenia.