Jak zostać pedagogiem w przedszkolu?

Nauczyciel w przedszkolu jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 lat. Osoby ubiegające się o stanowisko pedagoga w przedszkolu powinny wyróżniać się pewnymi cechami i umiejętnościami, ale przede wszystkim powołaniem do wykonywania tej pracy. Najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel przedszkola to:

  • Cierpliwość,
  • Odpowiedzialność,
  • Kreatywność,
  • Uprzejmość,
  • Empatia,
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi.

Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością taką jak wada słuchu i wymowy, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa.

Co należy do obowiązków pedagoga w przedszkolu?

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole. Odpowiadają oni za naukę czytania i pisania oraz organizowanie lekcji plastyki. Ich obowiązkiem jest również opowiadanie bajek i organizowanie dzieciom aktywności fizycznej np. zajęć gimnastycznych. Wielu osobom zawód ten może kojarzyć się z beztroskimi zabawami z maluchami, ale jest to niezwykle odpowiedzialna praca. Pedagog przedszkolny ma za zadanie czuwać nad rozwojem psychofizycznym dziecka oraz na bieżąco przekazywać rodzicom informacje o postępach ich pociechy, oraz wszelkich nieprawidłowościach.

Jakie wykształcenie należy zdobyć?

Aby móc wykonywać zawód pedagoga przedszkolnego potrzebne jest kierunkowe wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym.

Jeszcze parę lat temu ciężko było sobie wyobrazić studiowanie w trybie zdalnym. Świat szybko się rozwija, a co za tym idzie, pojawia się wiele nowych możliwości -  jedną z nich jest studiowanie online z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning). Dzięki takiemu trybowi zajęć można z powodzeniem łączyć naukę z pracą zarobkową, życiem towarzyskim, hobby i zajmowaniem się rodziną. By studiować na renomowanych uczelniach, nie trzeba się przeprowadzać i wydawać pieniędzy na wynajem mieszkania czy dojazdy na uczelnię. W tym artykule omówimy, jak wyglądają takie studia na kierunku pedagogicznym.

Jak wyglądają studia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning) ?

W ostatnim czasie wiele osób miało do czynienia z nauką lub pracą w trybie zdalnym, więc nie jest to pojęcie abstrakcyjne. Zajęcia w trybie online polegają na przyswajaniu wiedzy za pomocą platform do nauki przez internet oraz komunikatorów do wideorozmów. Dzięki takiej formie zajęć można korzystać z nich z dowolnego miejsca, potrzebny jest jedynie dostęp do internetu oraz komputer lub laptop. W zależności od sposobu funkcjonowania uczelni w niektórych miejscach pierwsze spotkania i zaliczenia mogą odbywać się stacjonarnie, a w innych całkowicie zdalnie. Dzięki platformom e-learningowym dostęp do materiałów edukacyjnych i notatek z zajęć jest prosty i wygodny, ponieważ wszystko jest w jednym miejscu. Jak więc widać studiowanie przez internet ma wiele pozytywów, należy jednak wziąć pod uwagę, że taki tryb zajęć wymaga sporo samozaparcia, gdyż zmotywowanie się do nauki z domu nie zawsze jest proste.

Dlaczego warto zdecydować się na pedagogikę?

Większości osób studia pedagogiczne kojarzą się tylko i wyłącznie z pracą w szkole. Praca z młodzieżą na różnych poziomach edukacji szkolnej potrafi być bardzo satysfakcjonująca, lecz nie jest to jedyna ścieżka kariery, na którą może się zdecydować absolwent studiów pedagogicznych. Znajomość psychologii nabyta w ramach zajęć pozwala na pracę w wielu innych branżach takich jak sądy, placówki medyczne, zakłady karne czy ośrodki wychowawczo-opiekuńcze. Umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów sprawia, że osoby po pedagogice są również bardzo pożądanymi pracownikami działów zajmujących się zasobami ludzkimi.

Osoba chcąca rozpocząć swoją karierę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego musi charakteryzować się cechami osobowości, które pomogą mu w łatwym nawiązywaniu kontaktów z podopiecznymi. Do tych cech należy empatia, cierpliwość, wyrozumiałość i sympatia do dzieci. Jednak to nie wszystko, potrzebne jest również odpowiednie wykształcenie. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak wyglądają studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Jak wygląda kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

W trakcie nauki na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studenci zdobywają umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wiele uczelni daje możliwość wyboru specjalności i ścieżki kształcenia takich jak np. diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli, rozszerzona edukacja artystyczna czy pedagogika dziecka od lat trzech. Podczas brania udziału w rekrutacji na ten kierunek brane pod uwagę są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz jeszcze jednego przedmiotu z listy przygotowanej przez uczelnię. Możliwe jest studiowanie w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online (zdalnie- z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning)

Perspektywy pracy po studiach 

Absolwent kierunku studiów pedagogicznych może ubiegać się nie tylko o pracę w przedszkolu lub szkole podstawowej. Podczas zajęć student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu psychologii, co otwiera drzwi do pracy w ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych, sądach czy placówkach medycznych. Umiejętności nabyte w trakcie studiów są również bardzo pożądane na stanowiskach zajmujących się zasobami ludzkimi. Jak wyraźnie widać studia pedagogiczne dają wiele możliwości wyboru kariery zawodowej.

Każda placówka szkolna ma swojego pedagoga, jest on odpowiedzialny za oferowanie pomocy przede wszystkim uczniom, ale również, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Aby móc zostać pedagogiem szkolnym należy ukończyć studia pedagogiczne lub psychologiczne wraz ze studiami podyplomowymi z pedagogiki. Jak więc widać, aby pełnić taką rolę potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, niezbędne są również cechy takie jak empatia i wnikliwość, aby móc docierać do podopiecznych. Przyjrzyjmy się bliżej roli i obowiązkom pedagoga szkolnego.

Rola i obowiązki pedagoga w szkole

Zadaniem priorytetowym pedagoga jest udzielanie potrzebnej pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Dbają o to, by zapewnić każdemu dziecku warunki do właściwego rozwoju. W tym celu pedagog szkolny dokonuje okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, dzięki temu jest on zaznajomiony z sytuacją uczniów i może podjąć potrzebne działania mające na celu pomóc w likwidowaniu niepowodzeń w szkole oraz zaburzeń rozwojowych. Kolejnym jego zadaniem jest profilaktyka wychowawcza - są to działania takie jak organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień czy agresji. Następnym obowiązkiem pedagoga jest sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami - w jej zakres wchodzi pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, rozpoznawanie przyczyny kłopotów z nauką oraz w razie potrzeby kierowanie dzieci na badanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog współpracuje zarówno z nauczycielami, jak i z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, aby udzielać pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Z kolei w kontaktach ze starszymi uczniami pedagog zajmuje się poradnictwem zawodowym. Jak więc widać praca pedagoga to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale również dające wiele satysfakcji i zadowolenia.

Praca z dziećmi to trudne, ale bardzo satysfakcjonujące zadanie. Jednak aby być dobrym pedagogiem – zwłaszcza na etapie edukacji wczesnoszkolnej – konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji. O czym warto pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Aby wykonywać zawód pedagoga wczesnoszkolnego, należy posiadać kwalifikacje wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z obowiązującym prawem taka osoba musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Drugim rozwiązaniem jest ukończenie studiów przedmiotowych i uzupełnienie ich studiami podyplomowymi z pedagogiki.

Co ciekawe, naukę można odbywać w trybie zdalnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej w pełni akceptuje taki sposób zdobywania wiedzy oraz uzyskany na koniec certyfikat.

Jeśli chcesz zadbać o swoją edukację i rozpocząć pracę w roli nauczyciela, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty studiów.

Nauczyciel wczesnoszkolny i jego predyspozycje

Oprócz edukacji niezwykle ważne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi. To m.in. dzięki nim kontakt z maluchami jest przyjemnością i zawodowym spełnieniem.

Na takim stanowisku poradzi sobie jedynie osoba, która jest otwarta, ciepła, sympatyczna i lubi dzieci. Konieczne są także cechy takie jak cierpliwość i wyrozumiałość. W niektórych momentach niezbędne jest również zdecydowanie i umiejętność stawiania granic.

Nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinien liczyć się z pewnymi trudnościami występującymi w jego codziennej pracy. Niektóre z czynników szkodliwych to hałas i konieczność stałego wysilania głosu. Coraz większe znaczenie ma także stres i obciążenie emocjonalne.