Jak zostać pedagogiem w przedszkolu?

Nauczyciel w przedszkolu jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 lat. Osoby ubiegające się o stanowisko pedagoga w przedszkolu powinny wyróżniać się pewnymi cechami i umiejętnościami, ale przede wszystkim powołaniem do wykonywania tej pracy. Najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel przedszkola to:

 • Cierpliwość,
 • Odpowiedzialność,
 • Kreatywność,
 • Uprzejmość,
 • Empatia,
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi.

Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością taką jak wada słuchu i wymowy, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa.

Co należy do obowiązków pedagoga w przedszkolu?

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole. Odpowiadają oni za naukę czytania i pisania oraz organizowanie lekcji plastyki. Ich obowiązkiem jest również opowiadanie bajek i organizowanie dzieciom aktywności fizycznej np. zajęć gimnastycznych. Wielu osobom zawód ten może kojarzyć się z beztroskimi zabawami z maluchami, ale jest to niezwykle odpowiedzialna praca. Pedagog przedszkolny ma za zadanie czuwać nad rozwojem psychofizycznym dziecka oraz na bieżąco przekazywać rodzicom informacje o postępach ich pociechy, oraz wszelkich nieprawidłowościach.

Jakie wykształcenie należy zdobyć?

Aby móc wykonywać zawód pedagoga przedszkolnego potrzebne jest kierunkowe wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Są to następujące kierunki:

 • Pedagogika wczesnoszkolna,
 • Wychowanie przedszkolne,
 • Nauczanie początkowe,
 • Edukacja wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńcza.

Osoba, która ukończyła studia na innym kierunku, może ukończyć studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i również pełnić ten zawód.

Istnieje także możliwość zatrudnienia się jako pomoc lub asystent wychowawcy. Na tym stanowisku nie zawsze wymagane jest wyższe wykształcenie - często wystarczające okazuje się ukończenie liceum pedagogicznego i praktyka w pracy z dziećmi.