Studia MBA


Executive Master of Business Administration (MBA)
z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

 

Co to są studia MBA?

To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie. Są prowadzone przez wybitnych specjalistów. MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration” (co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”). Tytuł jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie, absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

Nasze studia są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności. W szczególności adresowane są dla osób zajmujących się zarządzaniem w oświacie. Prawo do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym (zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim). Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego.

 

Co daje tytuł MBA?

Tytuł MBA otwiera nowe możliwości. W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach.

 

Ile trwają i jak prowadzone są studia MBA?

Studia trwają 2 semestry (160 godzin).

 

Cele studiów
 
1. Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania  głównie Business Intelligence w tym z wiedzę cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi, które współcześnie są podstawą pragmatyki menedżerskiej.
2. Wyposażenie Słuchaczy w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego. 
3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA, cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu.
4. Zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa.
 


Program nauczania

1. Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
2. Controlling menedżerski
3. Prawo własności intelektualnej
4. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu nowych technik pracy
5. Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych
6. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie ( w nowej rzeczywistości)
7. Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych – cyberbezpieczeństwo danych osobowych
8. Nowoczesny marketing cyfrowy
9. Coaching menedżerski i operacyjny
10. Negocjacje biznesowe
11. Systemy informatyczne do zarządzania (Programy Project Management)
12. Ochrona biznesu przed nieuczciwą konkurencją (zagrożenia sieciowe)
13. Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics
14. Ekonomia menedżerska
15. Zarządzanie projektami (systemy informatyczne)
16. Nowe tendencje zarządzania pracą
17. Networking i culture menedżer
18. Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce ( w nowej rzeczywistości)
19. Psychologia biznesu
20. Elementy rozwoju osobistego przy zastosowaniu narzędzi cyberprzestrzennych
21. Ms Excel dla osób zarządzających
22. Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych

 

MBA Executive master of business administration  koszt 11000 zł